• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

   

 • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

   

 • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

   

{en}LATEST NEWS|{cy}NEWYDDION DIWEDDARAF

 • Latest News on Facebook!Newyddion Diweddaraf ar Facebook!

  Posted: 05/07/16

  Cliciwch yma i weld Newyddion diweddaraf yn Ysgol y Preseli. 

 • Rotary Young Writer CompetitionCystadleuaeth 'Young Writer' y Rotari

  Posted: 27/06/16
  Llongyfarchiadau i un o sêr ein byd ysgrifennu yma yn Ysgol y Preseli ar ddod yn ail ar draws rhanbarth de Cymru yng nghystadleuaeth Young Writer y Rotari.
 • BBC National Orchestra in HaverfordwestCerddorfa Genedlaethol y BBC yn Hwlffordd

  Posted: 19/01/16

  Llongyfarchiadau i'r disgyblion a fu'n canu gyda cherddorfa Genedlaethol y BBC yn Hwlffordd. Cyngerdd arbennig!

 • Welsh Schools 7's National ChampionsRygbi 7 bob ochr Siroedd Cymru

  Posted: 14/05/15
  Llongyfarchiadau i’r bechgyn o Preseli ar ennill cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr siroedd Cymru.
 • Composing WorkshopGweithdy Cyfansoddi

  Posted: 06/05/15
  Bu rhai o ddisgyblion y chweched dosbarth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Emlyn ar yr 22ain o Ebrill i glywed y Riverside Brass Qunitet yn perfformio'u cyfansoddiadau.
 • Rotary Music CompetitionCystadleuaeth Cerdd y Rotari

  Posted: 30/01/15
  Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr ysgol a berfformiodd yn Arberth mewn noson a drefnwyd gan y Rotari.
 • Rock WorkshopGweithdy Roc

  Posted: 19/01/15

  Cafodd y disgyblion ddiwrnod wrth eu bodd, a ffrwyth llafur y disgyblion wedi cael ei fwynhau gan gynulleidfa o flwyddyn 8 a'r chweched dosbarth.

 • Carol SingingCanu Carolau

  Posted: 18/12/14
  Bu rhai o ddisgyblion y chweched dosbarth allan yn canu carolau ar yr 17eg o Ragfyr.
 • Christmas Jumper DayDiwrnod Siwmperi Nadolig

  Posted: 12/12/14

  Disgyblion a staff yn dathlu Diwrnod Siwmperi Nadolig i godi arian i SAVE THE CHILDREN UK.

 • BTEC HospitalityBTEC Lletygarwch

  Posted: 20/11/14
  Fel un o ofynion cwrs BTEC Lletygarwch mae angen dysgu am leoliadau sy’n cyfrannu at y diwydiant Lletygarwch.
 • GCSE Results 2014Canlyniadau TGAU

  Posted: 26/09/14
  Hoffwn longyfarch disgyblion Blwyddyn 11 ar eu canlyniadau TGAU gan ddiolch hefyd i rieni/gofalwyr am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad ardderchog ac i’r athrawon am eu hymroddiad rhagorol.
 • A Level Results 2014Llwyddiant Arholiadau Safon A

  Posted: 26/09/14
  Eleni, safodd 98 o ddisgyblion arholiadau Safon A yn Ysgol y Preseli - y nifer uchaf erioed.
 • Composing WorkshopGweithdy Cyfansoddi

  Posted: 25/09/14
  Bu disgyblion o'r grwp Chweched Dosbarth Cerdd yn mynychu Gweithdy Cyfansoddwr Dyfed yn ysgol Tasker Milward.
 • Noson LawenNoson Lawen

  Posted: 18/07/14
  Bu aelodau'r Côr Hŷn yn recordio ar gyfer y rhaglen Noson Lawen yn Theatr y Mwldan nos Sul yr 8fed o Fehefin.
 • Year 6 AnimationAnimeiddio Blwyddyn 6

  Posted: 16/06/14
  Blwyddyn Chwech yn mwynhau animeddio yn y wers TG ar y Cwrs Croeso.
 • Mathematics ChallengeSialens Mathemateg

  Posted: 06/06/14
  Enillydd Sialens Mathemateg.
 • Golwg360 Eisteddfod Selfie WinnerEnillydd hunlun Steddfod Golwg360

  Posted: 06/06/14
  Enillydd hunlun gorau Golwg360 Eisteddfod yr Urdd eleni.
 • Recital GroupParti Llefaru

  Posted: 01/06/14
  Merched y parti llefaru hŷn yn dathlu ar ôl ennill y wobr gyntaf! Llongyfarchiadau mawr!!
 • Gold Star for Preseli SchoolSeren Aur i Ysgol y Preseli

  Posted: 28/05/14
  Mae Ysgol y Preseli wedi gorffen ar frig y dosbarth wrth i’w gwaith AG dderbyn adroddiad disglair.
 • Religious Education Competition Cystadleuaeth Addysg Grefyddol

  Posted: 23/05/14
  Disgyblion buddugol cystadleuaeth yr adran Addysg Grefyddol - Llunio taflen wybodaeth ar Dewi Sant! Llongyfarchiadau!
 • Youth Brass Band CompetitionCystadleuaeth Bandiau Pres Ieuenctid

  Posted: 20/05/14
  Llongyfarchiadau i ddisgyblion o'r ysgol ar eu llwyddiant yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Bandiau Pres Ieuenctid Prydain Fawr.
 • NofaNofa

  Posted: 08/05/14
  Dyma aelodau'r grwp Nofa, a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol Brwydr y Bandiau ar C2 yn ddiweddar.
 • Geography FieldworkGwaith Maes Daearyddiaeth

  Posted: 08/04/14
  Criw Daearyddiaeth flwyddyn 12 ar waith maes trefol yn Llanelli.
 • Woodwind MasterclassDosbarth-feistr gan y grwp Galliard

  Posted: 08/04/14
  Cynhaliwyd Dosbarth-feistr gan y grwp Galliard yn yr Adran Gerdd Ddydd Iau y 3ydd o Ebrill.
 • Under 18 Rugby SquadTim Rygbi Dan 18

  Posted: 06/04/14
  Cwpan Ysgolion Cymru.
 • Under 14 Rugby SquadTim Rygbi Dan 14

  Posted: 06/04/14
  Gem yn erbyn ysgol y Bont Faen yn y rownd gyn derfynol o gwpan ysgolion Cymru.
 • St David's Day Eisteddfod Chair and CrownGadair a'r Goron Eisteddfod Gwyl Ddewi

  Posted: 02/04/14
  Enillwyr y Gadair a'r Goron yn Eisteddfod Gwyl Ddewi'r ysgol eleni.
 • St David's Day CelebrationsDathliadau Dydd Gwyl Ddewi

  Posted: 01/04/14
  Criw o ddisgyblion y chweched fu'n paratoi tasgau ar gyfer y Talwrn Ysgafn a gynhaliwyd fel rhan o ddathliadau Dydd Gwyl Ddewi yn Ysgol y Preseli.
 • History Department TripTaith Adran Hanes

  Posted: 01/03/14
  Taith i Normandi.
 • Photography WorkshopGweithdy Ffotograffiaeth

  Posted: 20/02/14
  Gweithdy gan y Ffotograffydd Keith Morris.
 • Science ClubClwb Gwyddoniaeth

  Posted: 03/02/14
  Wythnos Gwyddoniaeth.
 • Urdd Eisteddfod 2013Eisteddfod yr Urdd 2013

  Posted: 27/01/14
  Parti Bechgyn Bl.13 ac Iau ddaeth yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Penfro 2013.
 • Ski Trip 2014Taith Sgio 2014

  Posted: 27/01/14
  Rhai o staff a disgyblion Ysgol y Preseli yn mwynhau ar eu taith sgio flynyddol i Saalbach, Awstria yn Ionawr eleni.
 • Geography Fieldwork VisitGwaith Maes Daearyddiaeth

  Posted: 27/01/14
  Mr Gareth Evans yn esbonio i ddisgyblion Flwyddyn 11 am strategaethau rheoli'r arfordir.
 • European Languages DayDiwrnod Ieithoedd Ewropeaidd

  Posted: 24/01/14
  Disgyblion ac athrawon yr adran ITM yn mwynhau y Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd ar y 26ain Medi.
 • Shakespeare Schools FestivalGwyl Shakespeare

  Posted: 24/01/14
  Y Mechanicals.
 • Christmas FairFfair Nadolig

  Posted: 04/12/13

  Carwyn James yn agor Ffair Nadolig yr Ysgol eleni.

 • Welsh Crew in GlanllynCriw Cymraeg yn Glanllyn

  Posted: 24/08/11

  Criw Cymraeg 6ed aeth i Glanllyn ac ennill y Talwrn!

News Feeds

You can subscribe to a feed of the latest news items, using the link below. Subscribing to this news feed is free and will keep you upto date with the latest news stories that have been posted. You can view more information about how establishments like the BBC use RSS feeds for their content.

To subscribe to this feed simply right-click on the link below, click "copy shortcut" and then paste the URL into your feed reader software.