• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

FACEBOOKFACEBOOK
WHAT'S ONBETH SYDD YMLAEN
 

Ffair Nadolig
Tachwedd 22 2018 am 7.00yh

 

CALENDRCALENDAR
DYDDIADAU TYMORTERM DATES