• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

FACEBOOKFACEBOOK
WHAT'S ONBETH SYDD YMLAEN
 

Noson Rhieni Blwyddyn 8
Ebrill 19 2018 am 4.00yp

 

CALENDRCALENDAR
DYDDIADAU TYMORTERM DATES