• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

BETH SYDD YMLAEN

 

GWYLIAU PASG
15fed - 26ain Ebrill 2019

 

    PWYNTIAUTYHOUSE POINTS