• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

   

 • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

   

 • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

   

{en}CAREERS EDUCATION|{cy}ADDYSG GYRFAOEDD

Trefnir cyfres o wersi ar gyfer disgyblion blynyddoedd 10, 11, 12 a 13 fel rhan o raglen Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae’r gwersi yn canolbwyntio ar y gweithgareddau canlynol:

 • Defnyddio cyfrifiadur i ddod o hyd i swyddi sy’n briodol i ddiddordebau a sgiliau’r disgybl. Defnyddir rhaglenni ar GyrfaCymru.com.
 • Cyfweliad unigol i bob disgybl ym Mlynyddoedd 9, 11, 12 a 13 gyda’r Swyddog Gyrfaoedd. Gwahoddir rhieni i fod yn bresennol yn y cyfweliad.
 • Wythnos o brofiad gwaith i bob disgybl Blwyddyn 10 a 12.
 • Gweithgareddau menter i ddisgyblion Blynyddoedd 7-13.
 • Ffug gyfweliadau gan gyflogwyr a phobl busnes lleol i ddisgyblion Blynyddoedd 11 ac 13.
 • Taith at Waith i ddisgyblion Blwyddyn 9.
 • Cynhadledd Gyrfaoedd bob yn ail flwyddyn i ddisgyblion Blynyddoedd 9 – 13.
 • Gwersi i ddisgyblion Blynyddoedd 10 a 11 ar Ddiwydiant a Byd Gwaith gan gynnwys cynhyrchu C.V. personol.
 • Cynhadledd ‘Paratoi’r Ffordd’ i ddisgyblion Blwyddyn 11.
 • Wythnos Dringo’n Uwch i ddisgyblion Blwyddyn 12 ar ddiwedd Tymor yr Haf.
 • Mae’r Swyddog Gyrfau yn mynychu nosweithiau rhieni Bl.9-13 a’r Noson Agored i Fl.12.
  PWYNTIAUTYHOUSE POINTS