• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}YEAR 11|{cy}BLWYDDYN 11

 Mae angen Adobe Acrobat arnoch i weld ein cyhoeddiadau. Os nad oes gennych y feddalwedd hon, cliciwch ar yr eicon i'w llwytho i lawr o wefan Adobe.

  1. Noson Agored darpar disgyblion 6ed Dosbarth - Open Evening for prospective Sixth Form Pupils
  2. Noson Agored darpar disgyblion 6ed dosbarth - Open Evening for prospective Year 12 pupils
PWYNTIAUTYHOUSE POINTS