• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}SCHOOL COUNCIL|{cy}CYNGOR YSGOL

Mae’r Cyngor Ysgol yn gymdeithas fyrlymus a gweithgar o gynrychiolwyr etholedig sydd yn lleisio barn disgyblion ac yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod materion o bwys yn cael eu trafod. Pwrpas hyn yw sicrhau bod pob disgybl yn weithredol wrth wireddu gwerthoedd yr ysgol ac yn cymryd rhan ymarferol mewn cynnal ethos y lle, gan wybod bod eu barn nhw’n cyfrif.

    PWYNTIAUTYHOUSE POINTS