• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

   

 • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

   

 • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

   

{en}Curriculum|{cy}Cwricwlwm

Bydd yr ysgol yn sicrhau fod y cwricwlwm yn ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion pob disgybl. Bydd yn adlewyrchu cymeriad, amgylchiadau ac ethos unigryw yr ysgol a’r gymuned.

Patrwm y Cwricwlwm
Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7, 8 a 9)
Ym Mlwyddyn 7, 8 a 9 astudir y pynciau canlynol:

 • Cymraeg
 • Ffrangeg
 • Saesneg
 • Technoleg
 • Mathemateg
 • Celf
 • Gwyddoniaeth
 • Cerdd
 • Hanes
 • Addysg Gorfforol
 • Daearyddiaeth
 • Addysg Bersonol a Chymdeithasol
 • Drama
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Cyflwynir Sbaeneg ym Mlwyddyn 9

Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11)
Pynciau Gorfodol
Mae pob disgybl yn astudio’r pynciau canlynol:

 • Cymraeg
 • Saesneg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Addysg Gorfforol
 • Bagloriaeth Cymru Sylfaenol neu Ganolradd

PYNCIAU DEWIS
Yn ychwanegol at hyn bydd pedwar grwp dewis yn cynnwys y pynciau canlynol:
Dylunio a Thechnoleg - Deunyddiau Gwrthiannol, Daearyddiaeth, Cerdd, Datblygiad Plentyn, Sbaeneg, Celf, Ffrangeg, Dylunio a Thechnoleg - Prosesau Graffeg, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Arlwyo, Addysg Gorfforol, Drama, Technoleg Gwybodaeth, Gwyddoniaeth Estynedig, Cemeg, Bioleg, Ffiseg, Gwyddoniaeth Gymhwysol, BTEC Tystysgrif Cyntaf Peirianneg. Hamdden a Thwristiaeth Gymhwysol. Bydd pob disgybl yn dewis un pwnc o bob Grwp Dewis.

Hefyd mewn cydweithrediad ag asiantaethau allanol, cynigir Peirianneg NVQ1/2 a Sgiliau Salon.

Yn yr ysgol uwchradd asesir safon pob disgybl ar ddiwedd Blwyddyn 9 yn 14 oed ac ar ddiwedd Blwyddyn 11 yn 16 oed h.y. ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.

 1. Llawlyfr Cyrsiau CA4 Terfynol / KS4 Courses Handbook
PWYNTIAUTYHOUSE POINTS