• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}FRIENDS OF THE SCHOOL|{cy}PWYLLGOR FFRINDIAU'R YSGOL

Annwyl Rhiant/Warcheidwad

Hoffwn annog chi i ddod yn rhan o Ffrindiau Ysgol y Preseli ac ymuno gyda ni i helpu’r ysgol. Pob blwyddyn mae’r criw bach yma o rieni a staff yn trefnu nifer o ddigwyddiadau gwahanol gan gynnwys y Ffair Nadolig, bore coffi, twrnamaint golf a’r ‘Clwb 300’.  Blwyddyn dwethaf llwyddwyd i godi dros £12,000 a chafodd yr arian hyn ei ddosbarthu i’r gwahanol adrannau o fewn yr ysgol er mwyn iddynt brynu offer ac adnoddau i gyfoethogi addysg ein plant. 

Gallwch helpu mewn nifer o ffyrdd;

- Ymuno â’r pwyllgor

- Cefnogi ein gweithgareddau

- Helpu gyda’r ffair Nadolig a’r bore coffi

- Ymuno â’r Clwb 300

- Cyfrannu gwobr raffl

- Ydi eich busnes yn gallu cynnig nawdd?

Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd plis dewch i’r cyfarfod nesaf neu cysylltwch â’r ysgol

Mrs Siân Bowen (Cadeirydd)

  1. Ffurflen Clwb 300 Form
PWYNTIAUTYHOUSE POINTS