• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

   

 • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

   

 • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

   

{en}SCHOOL UNIFORM|{cy}GWISG YSGOL

Disgwylir i'r holl ddisgyblion wisgo gwisg yr ysgol a rhaid parchu'r holl reolau ynglŷn â'r wisg honno. `Rydym yn dra ymwybodol o gostau gwisg ysgol yn y dyddiau hyn, ond peidiwch ag anghofio, mewn rhai enghreifftiau o galedi, fe fydd yr Awdurdod Addysg yn eich cynorthwyo i brynu'r eitemau hynny o wisg sydd yn rhan o reolau'r ysgol. Gellir cael ffurflenni ar gyfer grantiau dillad neu brydau bwyd wrth Neuadd y Sir, Hwlffordd.

Dylid gosod enw eich plentyn yn glir ar y dillad er mwyn i bob disgybl allu adnabod ei ddillad ei hun.

Mae hwdi yr ysgol yn ddewisolDyma’r unig hwdi a ganiateir yn yr ysgol.  Nid yw’r hwdi yn cymryd lle siwmper yr ysgol sy’n orfodol.

 

 • MERCHED – Blynyddoedd 7 - 11

Blowsen gotwm wen blaen, llewys hir (nid blowsen dynn) / Crys polo gwyn â bathodyn ysgol (tymor yr haf yn unig)

Tei ysgol â chlip

Siwmper gwddf 'V' marwn gyda bathodyn ysgol

Sgert llinell A – marwn neu

Trowser du ysgol – Argymhellir Banner Trimley Slim Fit, Banner Greenwich a throwsus Zens yn unig. Mae enw’r Ysgol wedi ei winio ar y trowseri Banner.  Ni chaniateir jins du, ‘leggings’ du na throwseri tynn

Sanau gwyn, neu ddu byr neu theits du

Esgidiau du sodlau isel yn unig. (dim esgidiau bale).  Ni dderbynnir esgidiau cynfas na threinyrs

Cot ddu

Dillad Chwaraeon:

Crys polo marwn ac aur

Sgort du a marwn

Sanau gwyn neu farwn - hyd y pen-glin 

Treinyrs

 

 • BECHGYN - Blynyddoedd 7 - 11

Crys gwyn llewys hir / Crys polo gwyn gyda bathodyn (tymor yr haf yn unig)

Tei ysgol â chlip

Siwmper gwddf-V marwn gyda bathodyn yr ysgol

Trowsus du plaen – Argymhellir Banner Slimbridge 1KA.  Dim jins du na throwsus ffit denau

Sanau du

Esgidiau du.  Ni dderbynnir esgidiau cynfas na threinyrs

Cot ddu

Dillad Chwaraeon:

Crys rygbi-marwn ac aur

Siorts rygbi du a marwn

Sanau rygbi marwn plaen

Crys polo marwn ac aur

Esgidiau pêl droed/rygbi

Eitemau dewisol ar gyfer chwaraeon: fest chwaraeon; ‘gum shields/shin pads’

 

 • BLWYDDYN 12/13

Merched - Blowsen wen; tei marwn â chlip gyda bathodyn yr ysgol; siwmper gwddw 'V' ddu gyda bathodyn. 

Sgert llinell 'A' marwn neu

Trowser du ysgol – Argymhellir Banner Trimley Slim Fit, Banner Greenwich a throwsus Zens yn unig. Mae enw’r Ysgol wedi ei winio ar y trowseri Banner.  Ni chaniateir jins du, ‘leggings’ du na throwseri tynn

Bechgyn - Crys gwyn; tei marwn â chlip gyda bathodyn ysgol; siwmper gwddf 'V' du gyda bathodyn.

Trowsus du plaen – Argymhellir Banner Slimbridge 1KA.  Dim jins du na throwsus ffit denau

Esgidiau du ar gyfer bechgyn a merched.  Ni dderbynnir esgidiau cynfas na threinyrs

Mae hwdi’r ysgol yn ddewisol.  Dyma’r unig hwdi a ganiateir yn yr ysgol.  Nid yw’r hwdi yn cymryd lle siwmper yr ysgol sy’n orfodol.

Gwisg ar gyfer gwersi chwaraeon yn unol â’r rhestr swyddogol

Gellir prynu ffedogau ar gyfer Technoleg drwy'r ysgol.

 

Gellir prynu'r dillad drwy gwmniau:

Clair Adams (01994 231605) (archebion o'r catalog drwy'r post neu o siop)

Tees R Us, Doc Penfro (01646 683772)

Matthews Menswear and Schoolwear, Castle Square, Hwlffordd (01437 762706)

Brodwaith Teifi Embroidery, 4 Cornel Pendre, Aberteifi (01239 615030)

JK Lewis, Crymych (01239 831288)

Tees R Us, Prendergast, Hwlffordd (01437 454529)

Mae’r tei ysgol â chlip ar gael o’r ysgol YN UNIG

  PWYNTIAUTYHOUSE POINTS