• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}FAMILY OF SCHOOLS|{cy}TEULU YSGOLION

 

Ysgol y Frenni

Gwefan

Ysgol Eglwyswrw

Gwefan

Ysgol Clydau

Gwefan

Ysgol Maenclochog

Gwefan

Ysgol Llandudoch

Gwefan

Ysgol Brynconin

Gwefan

Ysgol Cilgerran

Gwefan

Ysgol Glan Cleddau

Gwefan

Ysgol Arberth

Gwefan

Ysgol Hafan y Môr

Gwefan

Ysgol Gelli Aur

Gwefan

 

    PWYNTIAUTYHOUSE POINTS