• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

{en}Contact Us|{cy}Cysylltwch â Ni

Prifathro: Mr Michael Davies

Ysgol y Preseli
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH

Ffôn: 01239 831 406
Ffacs: 01239 831 416

Ebost: swyddfa@ysgolypreseli.com

Llinell Absenoldeb: 01239 831 009

    PWYNTIAUTYHOUSE POINTS