• Cefnogaeth wych gan athrawon a safonau academaidd uchel.

     

  • Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.

     

  • Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli yn Ysgol y Preseli.

     

FACEBOOKFACEBOOK
WHAT'S ONBETH SYDD YMLAEN
CALENDRCALENDAR
DYDDIADAU TYMORTERM DATES